Политика за поверителност

Ние представяме каква информация събираме, докато посещавате нашия уебсайт, и по-специално целта, за която служи тази информация, както и методите, които използваме по отношение на защита на личните данни в съответствие с приложимите закони и разпоредби, тъй като сме прозрачни – принцип, без който в тази сфера не можете да сте честно производителни.

ТП ЕУ Фармация България (наричано по-долу “ние” или “нас”) спазва поверителността на всяко лице, посещаващо този уебсайт (“Уебсайта”). Тези Политики за поверителност са замислени с цел да ви помогнат да разберете каква информация събираме, защо я събираме и как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате информацията си. Моля, отделете време да разгледате подробно правилата ни. За да ви помогнем, ние обобщихме основните моменти.

  • Ние използваме информацията, която събираме за предоставянето на нашите услуги;
  • Ние ще ви изпращаме само материали, които сте заявили, че желаете да получавате;
  • Ние използваме “бисквитки”, за да ни помогнат да разбираме кои функции използват нашите посетители, да им осигуряваме по-добра функционалност и да им предлагаме персонализирано съдържание.
  • Ние се съобразяваме с изискванията на съответните закони за защита на личните данни, включително Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на данните).

Събирането на лични данни се извършва в съответствие с принципите на законност, прозрачност и коригиране по два начина:

  • Когато навигирате в сайта на http://naturell.bg ние получаваме информация относно (i) браузъра, който използвате за посещенията си и (ii) да IP адреса Ви.
  • Като попълвате формуляри или изпращате имейли включително когато правите запитване за информация за наши продукти.

ТП ЕУ Фармация България проявява непрекъснато загриженост за защитата на информацията, която сте свели до нашето знание и поради това са били предприети технически и организационни мерки за безопасност, за да защитаваме всяка част от информацията, която имаме за вас. Ние ще прекратим всяка обработка на вашите лични данни, когато повече не се изисква разумно или когато оттеглите вашето съгласие (ако е приложимо) и няма убедителни основателни причини за продължаване на обработката на вашите лични данни от страна на ТП ЕУ Фармация България, включително правно задължение съхраняването на такива данни да продължава.

Данните, които събираме от вас, се обработват от персонал, който работи било то за нас или за някой от нашите доставчици на услуги или партньори. Всяка предоставена от вас лична информация ще бъде защитена в нашите системи и/или тези на компанията, поддържаща от наше име уебсайта.

Ние полагаме всички усилия, за да се уверяваме, че всички трети страни, които работят за нас като наши агенти, за да предоставят на разположение за вас уебсайта и неговото съдържание и да изпълняват вашите искания и нашите отговорности към вас, се съгласяват да защитават личната информация, до която имат достъп с цел обслужване на нашия уебсайт и нашите посетители.

За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно защитено. Докато правим всичко възможно, за да защитаваме вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на предавани към Уебсайта данни. Всяко едно предаване е ваша отговорност и риск. След като получим информацията, използваме строги процедури и правила за сигурност, за да се опитаме да предотвратяваме всеки неоторизиран достъп.

Разкриване на Вашата информация

Ние си запазваме правото да използваме или да разкриваме каквато и да е информация, която се изисква и поиска по закон, регламент или други законови или съдебни искания – за провеждане на разследвания на жалби и оплаквания на клиенти или евентуални нарушения на закона с цел защита целостта на уебсайта, за изпълнение на вашите заявки или за сътрудничество при разследвания в наказателно производство.

Можем да разкриваме вашата лична информация на трети страни:

  • в случай, че продадем или купим бизнес или активи. В този случай можем да разкрием вашата лична информация на съответния продавач или купувач на такива фирми и активи;
  • ако ние или значителна част от нашите активи се придобият от трети страни. В този случай всяка лична информация за нашите клиенти ще бъде един от активите, които ще бъдат прехвърлени.

Вашите възможности и права

Вие можете по всяко време да упражнявате следните права: право да бъдете информирани, право на достъп, право на поправка, право на заличаване, право на ограничаване на обработване, преносимост, възражение и право да не бъдете обект на автоматизиран процес на вземане на решения. С цел да упражните правата си, можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: office.bulgaria@usp.pl или по пощата, като използвате нашия адрес на адрес: София 1404, бул. България 81, вх. Б, ет. 2, офис 3

Право да сте информирани и право на достъп

По ваше желание ще ви информираме за всяка информация, която имаме за вас.

Право на поправка

Вие можете да поискате да промените и/или актуализирате данните си или да коригирате данните си, ако са неточни.

Права на контрол върху Вашите данни (Ограничаване на обработка, преносимост, противопоставяне и правото да не бъдете обект на автоматизиран процес на вземане на решения – Профилиране)

Ние ще вземаме под внимание всички искания или жалби, които получаваме, и ще Ви изпращаме отговор в рамките на предвидените от закона условия. Ако не сте доволни от отговора не или считате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие с приложимите законови разпоредби, можете да подадете жалба до българския надзорен орган: Комисия за защита на личните данни със седалище в София 1592, бул , “Проф. Цветан Лазаров “№ 2.

Ние можем да променяме тази Декларация за поверителност, когато е необходимо без предварително уведомяване, като публикуваме текущата версия на Уебсайта. Ние ще ви информираме по имейл, ако променим начина, по който използваме Вашата лична информация. Политиката за поверителност е актуализирана за последен път на 12.08.2019 година.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Този уебсайт използва модули за “бисквитки/ cookies” Използваме „бисквитки”, за да персонализираме съдържанието, да се свързваме със социалните мрежи и за да знаем колко хора ни посещават и от какво се интересуват. Споделяме информация за използването на нашия уебсайт също така и с нашите партньори от социалните мрежи, рекламата и анализите, които могат да ги комбинират с друга информация, която Вие предоставяте или която е била събрана в резултат от използването на нашия уебсайт.

Активиране на “бисквитки”

НеобходимостЕфективностСтатистика
Позволява основни функции, например, улеснява навигацията в уебсайта и позволява достъп до защитени зони на уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тази “бисквитка”.Тези “бисквитки” позволяват на уебсайта да запазва информация, която променя начина, по който уебсайтът се държи или изглежда, като например ваш предпочитан език.Тези “бисквитки” ни помагат да разберем начина, по който посетителите използват уебсайта, събирайки и отчитайки  анонимно информация.

ТП ЕУ Фармация България, част от USP Group,

Уебсайтът е разработен за ТП ЕУ Фармация България, част от USP Group, със седалище в България, София 1404, бул. България 81, вх. Б, офис 3, като всички права, произтичащи от него, са запазени за ТП ЕУ Фармация България.

USP Group е компания, която вече няколко десетилетия налага тенденциите на пазара на лекарствени продукти без рецепта. Създадена в САЩ през 1992 г., днес USP е водеща ОТС компания в Полша с представителства в България, Литва и Украйна. Компанията разполага с модерна производствена и складова база в град Вроцлав, Полша, отговаряща на най-високите стандарти за качество.

USP активно присъства на българския пазар от 2008 г. и се нарежда сред водещите фармацевтични фирми в страната. Продуктите, които се предлагат в аптечната мрежа, са част от най-големите категории за лекарства без рецепта – болкоуспокояващи, настинка и грип, кашлица и гърло, храносмилане. Водещите марки на компанията са ИБУПРОМ, ГРИПЕКС, ХЕРБИТУСИН, СТОПЕРАН, СТОПЕРОЛ АРТРЕСАН, както и новите попълнения в портфолиото – ИНОВОКС ЕКСПРЕС и Натурел.

Достъп и съдържание

Този уебсайт е достъпен “както е” и “както е на разположение”, без никаква гаранция, задължение или отговорност. ТП ЕУ Фармация България изцяло и едностранно си запазва правото да изтрива, променя, използва всички материали, данни и информация, съдържащи се по всяко време от уебсайта.

Авторско право и търговски марки

Всички материали, публикувани на http://naturell.bg (включително, но не само статии, информация, фотографии, данни, аудио/ видео клипове – общо наричани “съдържание”), включително тези в бюлетините, са защитени по закон: Закон за защита на личните данни, Наредба №1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на техническите и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, Закон за марките и географските означения и Закона за индустриалния дизайн.

Материалите от нашия уебсайт могат да бъдат изтеглени, отпечатани или копирани за нетърговска употреба, само за лична употреба. Всички копирани материали трябва да включват всички бележки за авторски права или други права на собственост. Използването на материали от този уебсайт, под каквато и да е друга форма, не е разрешено без писменото съгласие, изразено от нас.

Линкове към други уебсайтове

Уебсайтът може да съдържа линкове към уебсайтове на трети страни и, освен ако не е посочено друго, ТП ЕУ Фармация България не контролира по никакъв начин съдържанието на тези уебсайтове. ТП ЕУ Фармация България не носи отговорност за съдържанието или за възникналите проблеми във връзка с уебсайтове на трети страни.

Това официално уведомление е изготвено в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и всеки спор, произтичащ във връзка с него, който не може да бъде решен добросъвестно, ще бъде отнесен до компетентния български съд.

Политика относно “бисквитките”

Какво представлява “бисквитка”?

“Бисквитката” представлява малък файл, състоящ се от букви и цифри, който ще се съхранява на вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, което потребителят би използвал за достъп до Интернет. Например “бисквитките” ни позволяват да идентифицираме на http://naturell.bg вашето устройство, за да ни помагат да определяме най-полезната информация за вас.

“Бисквитките” не съдържат лична информация за вас и не могат да бъдат използвани за пряко идентифициране на отделен потребител. “Бисквитката” често включва уникален идентификатор, който се явява анонимен номер (генериран на случаен принцип), съхраняван в устройството. Някои от тях изтичат в края на вашата сесия на уебсайта, други остават на компютъра за по-дълго време.

Функцията на „бисквитките“ е да разграничат потребител от останалите потребители на същия уебсайт или да запазят определена информация, свързана с предпочитания, за да улеснят сърфирането в Интернет.

Кога пристъпваме с прилагането на “бисквитки”?

Ние използваме “бисквитките” на адрес http://naturell.bg. Всички браузъри (търсещата машина, която използвате) ще получават от нас “бисквитки”.

Видове бисквитки

“Сесийни Бисквитки” – те се съхраняват временно в папка “бисквитка” на уеб браузъра (търсещата машина, която използвате), за да се запазят, докато потребителят излезе от уебсайта или затвори прозореца на браузъра.

Постоянни “бисквитки” – те се съхраняват на твърдия диск на компютър или оборудване (и по-принцип зависят по подразбиране от живота на “бисквитките”). Постоянните “бисквитки” също включват тези, пуснати на уебсайт, различен от този, който потребителят посещава понастоящем – известни като “бисквитки на трети страни” – които могат да бъдат използвани анонимно за съхраняване на интересите на потребителите, така че да се показва възможно най-подходяща реклама.

“Бисквитки” на трети страни – определени секции от съдържанието на някои сайтове могат да се предоставят чрез трети страни / доставчици. Тези трети страни могат също да пускат “бисквитки” чрез уебсайта и те се наричат ​​”бисквитки на трети страни”, тъй като не се пускат от страна на собственика на този уебсайт.

“Бисквитки” за анализиране на потребителите – когато потребителят посещава уебсайт, предоставеният от трета страна софтуер за анализиране генерира потребителска “бисквитка” за анализ. Тези “бисквитки” Ви казват дали сте посещавали този уебсайт по-рано. Браузърът ще докладва, ако имате тази “бисквитка”, а ако нямате, ще бъде генерирана една такава. Тя позволява наблюдение на отделните потребители, които посещават уебсайта и колко често те го правят.

Видове „бисквитки“, пускани от ТП ЕУ Фармация България

Ние използваме модули „бисквитки“, сесия, изпълнение. Защо? Тъй като те ни помагат да ви разпознаем като съществуващ потребител, което улеснява Вашето връщане на http://naturell.bg  и осигурява приятен опит  при сърфиране; модулите “бисквитки” са предназначени за улесняване на Вашите взаимодействия с http://naturell.bg

Име  на „бисквитка“ЦелВреметраене  на „бисквитката“
ci_sessionСесийна бисквитка
acceptedОтчитане за приемане на бисквитки360 дни
_gaЗа статистика. Използва се от Google Analytics и регистрира уникален идентификатор използван за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уеб сайта2 години
_gat_gtag_UA_145665371_1За статистика. Използва се от Google Analytics и регистрира уникален идентификатор използван за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уеб сайта1 минута
_gidЗа статистика. Използва се от Google Analytics и регистрира уникален идентификатор използван за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уеб сайта24 часа

Каква е целта? Докато сърфирате на сайта на http://naturell.bg, за да разберете по-добре от какво се интересувате, каква информация от нашия уебсайт ви е полезна, ще се пускат рекламни “бисквитки”. Рекламните ни решения се предоставят от Реклами в Google Adwords, Facebook и ни позволяват да Ви предоставяме рекламиране чрез ремаркетинг и пренасочване към други техники за уебсайтове, базирани на взаимодействието с http://naturell.bg

Видеоклиповете, публикувани на адрес http://naturell.bg, използват „бисквитки” за събиране на анонимни статистически данни за начина, по който сте стигнали до уебсайта и видео материалите, които гледахте.

За какво се използват “бисквитките”?

„Бисквитката“ съдържа информация, която свързва един уеб браузър (потребител) и конкретен уеб сървър (уебсайт). Ако браузърът отново осъществи достъп до този уеб сървър, той може да прочете вече съхранената информация и да отговори по съответния начин. “Бисквитките” предоставят на потребителите приятно преживяване при сърфиране и подпомагат усилията на много уебсайтове да предоставят лесни за ползване услуги.

Времетраене на “бисквитката”

Времетраенето на “бисквитката” може значително да варира в зависимост от целта, за която е пусната. Някои “бисквитки” се използват само за една сесия („сесийни бисквитки“) и веднъж след като потребителят напусне уебсайта повече не се запазват, а останалите “бисквитки” се запазват и използват повторно всеки път, когато потребителят се върне на този уебсайт („постоянни бисквитки”). Въпреки това, бисквитките могат да бъдат изтрити от страна на потребителя по всяко време чрез настройките на браузъра.

Активирането на “бисквитките” не е абсолютно необходимо за функционирането на уебсайта, но може да подобри практическото Ви преживяване. Можете да изтривате или блокирате “бисквитките”, но определени функции на сайта може да не работят правилно.

Свързаната с “бисквитката” информация не се използва, за да ви идентифицира персонално. Освен това, ние поддържаме проследяването на вашите данни за предпочитанията за навигация. “Бисквитките” се използват само за описаните тук цели.

Как можете да контролирате “бисквитките”?

Можете да контролирате и/или изтривате “бисквитките”, както желаете, за подробности посетете https://www.aboutcookies.org/. Можете да изтриете всички “бисквитки” на компютъра си и можете да зададете на повечето машини за търсене да блокират тяхното разполагане. Ако направите това, може да се наложи ръчно да настройвате някои предпочитания, всеки път, когато посещавате https://www.aboutcookies.org/ .  Също така някои услуги и/или опции може да не работят.

Всички съвременни браузъри предлагат възможност за промяна на настройките на “бисквитките”. Тези настройки обикновено се намират в меню Опции / Настройки или в менюто на браузъра Предпочитания / Любими.

За да разберете тези настройки, може да са полезни следните линкове:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Офис за реклама по интернет

Ръководство за онлайн поведенческа реклама и поверителност в Интернет, създадено от страна на рекламната индустрия по Интернет.

http://www.youronlinechoices.com/bg/